ADD noopener & noreferrer

Add noopener & noreferrer to the target blank urls present the contents(Post/Page/Product…).


Boopathi Rajan 10+ aktiva installationer Testat med 5.9.5 Uppdaterat för 9 månader sedan