Security Headers

Plug-in to ease the setting of TLS headers for HSTS and similar


Simon Waters 7 000+ aktiva installationer Testat med 5.1.13 Uppdaterat för 3 år sedan

Eazy HTTP Headers

Provides settings to activate three HTTP header settings for X-Frame-Options, X-XSS Protection & X-Content-Type-Options.


Rob Scott, LLC 70+ aktiva installationer Testat med 4..9.1 Uppdaterat för 5 år sedan