Admin Post Notifier

This is a simple plugin that sends email notification for every new post submitted for…


Ayodeji Afolabi Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.6.8 Uppdaterat för 2 år sedan