Embed Poll For All

This plugin allows you to copy and paste a Poll For All share URL onto…


Softry OU Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.2.20 Uppdaterat för 4 år sedan

Embed Pro Flickr

Embed Pro Flickr helps you customize Flickr photos embedded in your WordPress site, improving user…


jbd7 Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.2.5 Uppdaterat för 1 år sedan

Easy Responsive Video

Easy Responsive Video adapts oEmbed video to full width while maintaining aspect ratio.


Chris Rowley Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.4.4 Uppdaterat för 2 månader sedan