WP HTML5 Outliner

Adds an HTML 5 outline plus a heading-level outline to the WordPress Toolbar.


Ryan Born 10+ aktiva installationer Testat med 5.3.17 Uppdaterat för 4 år sedan