WP HTML5 Outliner

Adds an HTML 5 outline plus a heading-level outline to the WordPress Toolbar.


Ryan Born 10+ aktiva installationer Testat med 5.3.14 Uppdaterat för 3 år sedan