Simple Google reCAPTCHA

Simply protect your WordPress against spam comments and brute-force attacks thanks to Google reCAPTCHA v3…


Michal Novák 30 000+ aktiva installationer Testat med 5.5.1 Uppdaterat för 1 vecka sedan

reCAPTCHA

Prevent brute force logins on your WordPress site with Google's reCAPTCHA.


Ash Matadeen 10 000+ aktiva installationer Testat med 4.8.14 Uppdaterat för 3 år sedan