Block Referral Spam

This plugins blocks maximum Referral Spams. Now no more notice from Google and no more…


WP Developer 400+ aktiva installationer Testat med 4.8.23 Uppdaterat för 6 år sedan

Referer Spam Blocker

Block/blacklist known (and custom) spam referring domains at the WordPress level with an HTTP 403…


WP Maintainer 100+ aktiva installationer Uppdaterat för 4 månader sedan