Editor Extender

Extends the features of the rich text editor for WordPress


Benjamin Sterling 3 000+ aktiva installationer Testat med 3.1.4 Uppdaterat för 10 år sedan

Image Browser Extender

Extends the features of the rich text editor for WordPress by adding a new button…


Benjamin Sterling 40+ aktiva installationer Testat med 3.5.2 Uppdaterat för 8 år sedan