Reset Roles and Capabilities

This plugin does only one thing: Reset Roles and Capabilities to WordPress defaults. Just install…


Francesco Taurino Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.0.3 Uppdaterat för 6 månader sedan

TD Multiple Roles

This TD Multiple Roles plugin allows you to select multiple user roles to a user…


TD Plugin Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.0.3 Uppdaterat för 7 månader sedan

Role Based Tax Exclusion

Plugin for defining which user roles see prices in shop and cart pages of WooCommerce…


Orwokki Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.1.1 Uppdaterat för 4 dagar sedan