WP Simple Mail Sender

WP Simple Mail Sender is a very simple plugin to change the sender address and…


Enrique Chavez 6 000+ aktiva installationer Testat med 5.1.15 Uppdaterat för 4 år sedan

wp_mail return-path

Simple plugin that sets the PHPMailer->Sender variable so that the return-path is correctly set when…


Barnaby Puttick 5 000+ aktiva installationer Testat med 5.6.10 Uppdaterat för 2 år sedan

WordPress Simple SMTP

Lägger till en enkel konfigurationspanel för e-post i din WordPress-installation. Stöder temporär loggning och konfigurationsvariabler.


soup-bowl & Contributors 300+ aktiva installationer Testat med 6.0.3 Uppdaterat för 3 månader sedan

Fix Email Return-Path

Simple plugin that sets the PHPMailer->Sender variable so that the return-path is correctly set when…


Mishal Patel 200+ aktiva installationer Testat med 5.5.11 Uppdaterat för 2 år sedan

Sender by BestWebSoft

Send bulk email messages to WordPress users. Custom templates, advanced settings and detailed reports.


BestWebSoft 100+ aktiva installationer Testat med 6.1.1 Uppdaterat för 2 månader sedan

My Settings

My Settings allows you to change default settings and change display of your site content.


Victor4g, vishaljp 30+ aktiva installationer Testat med 2.1 Uppdaterat för 11 år sedan

HW Override Default Sender

Overrides WordPress default e-mail sender information (WordPress ) with information you provided.


Håkan Wennerberg 10+ aktiva installationer Testat med 4.1.37 Uppdaterat för 8 år sedan