Transmit to Slack

Instantly sends new orders from WooCommerce to your desired Slack channel. Screenshots This is how…


Shir Gans Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.2.15 Uppdaterat för 3 år sedan