Simple CSV Tables

Register and Generate tables from .csv files with a shortcode.


Sirvelia Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.4.5 Uppdaterat för 12 månader sedan

Advanced WP Table

An easy to use plugin to create tables in WordPress.


Mainul Hassan Main Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.4.5 Uppdaterat för 1 år sedan

Jot Data Manager

Jot allows non-technical WordPress administrators to modify MySQL


Hans Tang Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.9.17 Uppdaterat för 3 år sedan