GRIT Taxonomy Filter

This plugin can be used to filter taxonomies of custom post type as well as…


Mrityunjay Kumar 10+ aktiva installationer Testat med 5.4.15 Uppdaterat för 4 år sedan

Media Content Taxonomy

Creates a custom taxonomy for attachment and adds additional filter in media library screens.


Subrata Sarkar Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.8.24 Uppdaterat för 6 år sedan