Security Headers

Plug-in to ease the setting of TLS headers for HSTS and similar


Simon Waters 7 000+ aktiva installationer Testat med 5.1.13 Uppdaterat för 3 år sedan