Security Headers

Plug-in to ease the setting of TLS headers for HSTS and similar


Simon Waters 6 000+ aktiva installationer Testat med 5.1.16 Uppdaterat för 5 år sedan