Security Headers

Plug-in to ease the setting of TLS headers for HSTS and similar


Simon Waters 7 000+ aktiva installationer Testat med 5.1.15 Uppdaterat för 4 år sedan