TinyMCE Recover

Restores two buttons removed in TinyMCE with WordPress 4.7: Underline and Justify.


Daniele Alessandra 900+ aktiva installationer Testat med 4.9.25 Uppdaterat för 5 år sedan