Multi Roles Vendor

User Role assigment Plugin for WooCommerce Multivendor Sites


WPWiredIn Färre än 10 aktiva installationer Testat med 5.9.5 Uppdaterat för 12 månader sedan

TD Multiple Roles

This TD Multiple Roles plugin allows you to select multiple user roles to a user…


TD Plugin Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.0.3 Uppdaterat för 9 månader sedan

CMC ROLE

Manages User Roles


Evans Edem Ladzagla Färre än 10 aktiva installationer Testat med 4.8.21 Uppdaterat för 6 år sedan