Video.js HLS Player

Easily embed responsive/fluid (or fixed width) HLS videos into WordPress posts and pages using this…


Bruce Galpin 800+ aktiva installationer Testat med 4.7.28 Uppdaterat för 7 år sedan

asciiplayer

asciinema-player for Wordpress.


Jorge Maldonado Ventura 40+ aktiva installationer Testat med 4.9.25 Uppdaterat för 6 år sedan