WooNoComments

Suppresses feedback products in WooCommerce. Needs WooCommerce to work. WooCommerce 2.6.x compatible.


Manuel Flores 10+ aktiva installationer Testat med 4.5.31 Uppdaterat för 8 år sedan