YOURLS Link Creator

Creates a custom short URL when saving posts. Requires your own YOURLS install.


Andrew Norcross 700+ aktiva installationer Testat med 4.4.32 Uppdaterat för 8 år sedan

Better YOURLS

Integrate your blog with YOURLS custom URL generator.


J. Aaron Eaton 400+ aktiva installationer Testat med 5.1.18 Uppdaterat för 5 år sedan