Det här tillägget har inte testats med någon av de 3 senaste huvudversionerna av WordPress. Det kanske inte längre underhålls och kan ha kompatibilitetsproblem när det används tillsammans med nyare versioner av WordPress.

Tietuku Avatar for WordPress

Beskrivning

This plugin replaces build-in Gravatar with Tietuku Avatar Service. And replace Google fonts and scripts with USTC mirror. All for Chinese users.

这个插件用贴图库头像服务替代了WordPress内置的Gravatar,并且用中国电子科技大学的镜像替代Google字体和脚本。中国用户都懂的。

Installation

  1. Upload tietuku_avatar.php to the /wp-content/plugins/ directory.

    上传tietuku_avatar.php到WordPress的/wp-content/plugins/目录下。

  2. Activate the plugin through the ’Plugins’ menu in WordPress.

    在插件设置菜单中启用Tietuku Avatar for WordPress。

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”Tietuku Avatar for WordPress” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

Ändringslogg

0.2.1

Fix: replacing avatar failed.

修复:替换头像失败。

0.2

New: Replace Google hosted fonts and scripts with USTC mirror, for Chinese users.

新功能:替换Google字体和脚本。

0.1

First Release.

初次发布。