CartBounty – spara och rädda övergivna varukorgar för WooCommerce

Beskrivning

CartBounty – Save and recover abandoned carts for WooCommerce plugin saves all activity in the WooCommerce checkout form before it is submitted. The plugin allows to see who abandons your shopping carts and get in touch with them. You can also make use of the new Exit Intent popup technology to capture users email and later remind him about his shopping cart.

Du kommer att få vanliga e-postaviseringar om nyligen övergivna varukorgar och kan manuellt påminna om dessa övergivna korgar. Du kan erbjuda dem en extra rabatt på korgen genom att skicka en kupong för att övertyga dem.

If you would like to send automated abandoned cart recovery emails to customers via ActiveCampaign*, GetResponse* or MailChimp, please visit our CartBounty Pro – Save and recover abandoned carts for WooCommerce plugin page.

Grunder och funktioner för tillägg:

 • Instantly save WooCommerce checkout field data before submission to save abandoned carts.

 • Save and view ghost shopping carts.

 • Få aviseringar för nyligen övergivna varukorgar via e-post. Du kan ställa in aviseringsfrekvens eller inaktivera dem om du vill ta en liten paus 🙂

 • Funktionen ”Kom ihåg kassafält” gör att dina kunder kan uppdatera kassasidan efter att ha angett sin information och gå runt på sidan utan att förlora tidigare angivna data i kassaformuläret. Observera att den här funktionen endast är aktiverad för användare som inte har loggat in – WooCommerce tar hand om detta för behöriga användare.

 • Om en användare är inloggad hämtas varukorgen så snart en artikel läggs till i korgen. Därefter uppdateras korgen omedelbart om den förändras eller ett objekt tas bort från korgen.

 • You can enable Exit Intent popup to offer saving unregistered user’s shopping cart for later. With the help of Exit Intent Technology you can capture even more abandoned carts by displaying a message including an email field that the customer can fill to save his shopping cart.
  Exit Intent will be triggered as soon as the user tries to leave your shop with a filled shopping cart. If you would like to make it work on mobile devices, please upgrade to our Pro version.
  Please note that Exit Intent popup will only be showed to unregistered users once per hour after they have added an item to their shopping cart.

 • Om användaren slutför betalningen och når WooCommerce ”Tack”-sida, tas användaren bort ur tabellen över övergivna varukorgar och fälten i kassaformuläret töms.

 • Eftersom vi älskar att få saker att fungera smidigt, kommer tillägget automatiskt att städa upp efter sig själv (ta bort övergivna varukorgsdata, tabell och alternativ skapade av detta tillägg) om du avinstallerar detta tillägg och lämna ditt projekt städat.

Tilläggets beroenden:

 1. Uses WordPress private WP_List_Table class
 2. Hookar för WooCommerce
 3. WooCommerce-session

Obs: Om fälten läggs till utanför kassasidan eller om ID-värden för kassasidans inmatningsfält ändras kommer intetillägget att kunna ladda data.
Inmatningsfältets ID-värden bör vara standard:

 • #billing_first_name
 • #billing_last_name
 • #billing_company
 • #billing_email
 • #billing_phone
 • etc.

Om WordPress ändrar platsen för filen ”admin-ajax.php” måste den uppdateras.

*Please note that this link has been linked under an affiliate marketing program which helps us to support and invest in the future evolution of this plugin since we get a small percentage of earnings for each new ActiveCampaign or GetResponse customer.

Skärmdumpar

 • Plats för CartBounty – spara och rädda övergivna korgar för WooCommerce-tillägg efter aktivering
 • Fliken för inställningar av e-postavisering
 • Exit Intent popup settings tab
 • How Exit Intent popup looks like once the user tries to leave the shop

Installation

 1. Ladda upp tilläggsfilerna till katalogen ”/wp-content/plugins/plugin-name”, eller installera tillägget direkt via skärmen för WordPress-tillägg.
 2. Aktivera tillägget via skärmen ”Tillägg” i WordPress.
 3. Leta efter sidan ”CartBounty övergivna varukorgar” under ”WooCommerce”-menyn – data från WooCommerce övergivna varukorgar från ditt kassaformulär kommer att sparas här om inte användaren slutför kassaprocessen.
 4. Optionally setup Exit Intent notice that will be displayed to unregistered users once per hour in case the user has added items to his shopping cart and tries to leave your shop.

Vanliga frågor

When is the cart and checkout form data saved?

Data och information om varukorgen sparas direkt efter att användaren kommer till kassaformuläret och en av följande händelser inträffar:

 • Rätt e-postadress anges
 • Telefonnummer anges
 • Vid hämtning av kassasidan, om inmatningsfälten för e-post eller telefonnummer redan är ifyllda
 • Alla inmatningsfält i kassaformuläret med en ”input-text”-klass matas in eller ändras om en giltig e-postadress eller telefonnummer har angetts

If ghost carts have been enabled, the cart will be saved as soon as the user adds an item to his cart. It will remain as a ghost cart until one of the above events has occurred.

In case a user is logged in, the shopping cart will be instantly captured as soon as an item is added to the cart. After this, the cart will be instantly updated if it is altered or an item is removed from the cart.

Om användaren slutför kassaprocessen och når en ”Tack”-sida från WooCommerce, tas varukorgen bort från den övergivna varukorgstabellen och fälten i kassaformuläret töms.

When would a cart be considered as abandoned?

Once the cart is saved, it is considered as abandoned after a period of 60 minutes. Email notifications will be sent out only after the cart is abandoned.

What are ghost carts, how do they work and how to use them?

Ghost cart is a cart that can’t be identified since the customer has neither signed in your store nor he has entered his email / phone in your checkout form or Exit intent popup.

Any customer who is unidentifiable and adds anything to his shopping cart instantly appears in CartBounty cart list as a ghost shopping cart. If during his shopping journey he adds his details, his ghost cart automatically is turned into a recoverable cart.

There can be many different reasons why you would like to see ghost cart data, here are a couple of ideas:

 • Monitor live cart activity in your store and have a better overview of what is happening in your store
 • See which products are being placed into shopping carts to know which are products are trending and what your customers are interested in
 • Manually analyze which products are being placed into the cart, but not getting purchased
 • Knowledge about the potential revenue that is missed out

If you would rather not see ghost carts, you can exclude them from being saved in your CartBounty settings tab.

How do the email notifications work?

Once the cart is saved and is considered as abandoned, you will receive a notification about it in your email. You will not be notified about previously abandoned carts.

Du kan ställa in följande aviseringsintervaller:

 • Var 10:e minut
 • Var 20:e minut
 • Var 30:e minut
 • Varje timme
 • Varannan timme
 • Var 3:e timme
 • Var 4:e timme
 • Var 5:e timme
 • Var 6:e timme
 • Två gånger per dag
 • En gång om dagen
 • En gång varannan dag
 • Inaktivera aviseringar

Standardintervallet för avisering är ”Varje timme”. Du har också möjlighet att inaktivera meddelanden om du någonsin tröttnar på dem 😉

Observera också hur WordPress hanterar Cron-jobb som ansvarar för att skicka ut e-postaviseringar. Schemalagda åtgärder kan bara utlösas när någon besökare kommer till WordPress-webbplatsen. Om du inte får några besökare till din webbplats får du inga e-postaviseringar förrän någon besökare hamnar på din webbplats.

By default, notifications will be sent to WordPress registered admin email. But you can also set a different email address.

Hur skickar jag automatiserade e-postmeddelanden om räddande av övergivna varukorgar?

The free version of CartBounty does all the hard work of saving abandoned shopping carts and presenting them to you, it is simple and efficient.
If you would like to send your visitors automated abandoned cart recovery emails via ActiveCampaign, GetResponse or MailChimp please consider supporting our efforts and purchase our Pro version.

ActiveCampaign* offers exceptional ways to automate your abandoned carts using If/Else statements to create different actions and triggers when to send out emails.
GetResponse* is a beautifully designed email marketing platform to save and recover online abandoned shopping carts.
And MailChimp offers a forever Free plan that you can use to send abandoned cart recovery emails.

How does Exit Intent Technology work?

Om en användare försöker lämna din butik med en övergiven varukorg kommer hen att få ett ytterligare formulär som ber om användarens e-postadress. När adressen skrivits in (formuläret behöver inte skickas) sparas användarens korg automatiskt och flaggas som räddningsbar.

Exit Intent form will be displayed only to unregistered users once per hour. If the user enters his email address either in Exit Intent form or in the Checkout form – popup will no longer be displayed upon leaving your shop.

If you would like to test the visual appearance of Exit Intent, please check the ”Enable Test Mode” checkbox. Please note that only users with Admin rights will be able to see Exit Intent during this stage and appearance limits will be removed. This means that it will be showed to the Admin each time he tries to leave the shop.

Om du vill aktivera Exit intent-teknik på mobiltelefoner och surfplattor, uppgradera till versionen CartBounty Pro – spara och rädda övergivna varukorgar för WooCommerce. Mobil Exit intent kommer att triggas på mobila enheter när sidan snabbt skrollas upp eller om ”Tillbaka”-knappen används.

How to change the contents of Exit Intent popup?

If you would like to make adjustments to the default contents of Exit Intent, you can use either actions and filters that we have provided for you or use our Exit Intent template file to make the necessary adjustments.

You can find the Exit Intent template file inside ”/plugins/woo-save-abandoned-carts/templates/cartbounty-exit-intent.php”. This template file contains markup required to display the popup and to capture the Abandoned cart prior the user leaves your shop. Please copy this template to your shops theme to keep your customization intact after plugin updates.

Du kan kopiera den här mallfilen till någon av dessa platser:

 • yourtheme/templates/cartbounty-exit-intent.php
 • yourtheme/cartbounty-exit-intent.php

When modifying our template, please do not change the ID #cartbounty-exit-intent-email of the email input field. If changed, the plugin will not be able to capture abandoned carts using Exit Intent form.

What hooks are available for additional customization?

CartBounty comes with different hooks that make it possible to change some parts or extend the existing functionality of the plugin without modifying core files.

General hooks

Filters:

 • cartbounty_from_email

Here is an example how to change the From email that sends out notification emails using ”cartbounty_from_email” filter. Please add it to your theme’s functions.php file:

function change_from_email( $html ){
  return 'your@email.com';
}
add_filter( 'cartbounty_from_email', 'change_from_email' );

Exit Intent hooks

Exit Intent template contains different actions and filters that allow you to create new, edit, replace or remove existing content including the main image in Exit Intent window.

Actions:

 • cartbounty_exit_intent_start
 • cartbounty_exit_intent_after_title
 • cartbounty_exit_intent_before_form_fields
 • cartbounty_exit_intent_end

Filters:

 • cartbounty_exit_intent_close_html
 • cartbounty_exit_intent_image_html
 • cartbounty_exit_intent_title_html
 • cartbounty_exit_intent_description_html
 • cartbounty_exit_intent_email_label_html
 • cartbounty_exit_intent_email_field_html
 • cartbounty_exit_intent_button_html

Här är ett exempel på hur du lägger till ytterligare underrubrik efter rubriken med vår åtgärdshook ”cartbounty_exit_intent_after_title”. Lägg till den i ditt temas funktioner.php-fil:

function add_extra_html_after_title() {
  echo "<p>Additional subtitle here...</p>";
}
add_action('cartbounty_exit_intent_after_title', 'add_extra_html_after_title' );

Exempel på hur du ändrar huvudbilden med ett filter:

function modify_image( $html ){
  return '<img src="http://www.link-to-your-custom-image-here..."/>';
}
add_filter( 'cartbounty_exit_intent_image_html', 'modify_image' );

Exempel på hur du ändrar rubrik med ett filter:

function modify_title( $html ) {
  $custom_title = 'Your text here...';
  return preg_replace('#(<h2[^>]*>).*?(</h2>)#', "$1 $custom_title $2", $html);
}
add_filter( 'cartbounty_exit_intent_title_html', 'modify_title' );

How to prevent bots from leaving ghost carts?

If you have noticed unusual amounts of multiple new ghost carts being left almost in the same time, from one country and consisting of a single product, it might be that they are left by bots who are visiting your store.

Bots can be divided into two groups – good ones and bad ones.

 • Good bots. The most common example of a good bot could be a web crawler. It is a bot that is sent via a search engine like Google to index your shop. Online store owners generally welcome these bots, because it keeps their content and products visible in the search engine results and hopefully will attract new visitors
 • Harmful bots. These bots are visiting your store for malicious purposes. Their actions range from mildly harmful to potentially critical. Bad bots are scanning your store for weak spots, security holes, ways to take over your store, steal your visitor credit card data etc. Besides that, they are also increasing stress on your server thus slowing down your store

Harmful bots are the ones that might be responsible for leaving new ghost carts on your website. While this is not dangerous, it can be frustrating and annoying. Here are three solutions that will help you to deal to with them:

 1. The quick solution is to simply disable ghost carts from being saved by CartBounty. You can do this in the CartBounty Settings tab. As easy as this solution is, it only deals with consequences and does not stop these harmful bots from visiting your store, continuously searching for new vulnerabilities and slowing down your shop
 2. A better solution would be to install a WordPress plugin that helps to prevent bots from visiting your store. You could try out a couple of different plugins, but this might be a good starting point: Blackhole for Bad Bots. This way you will block harmful bots from wandering around your store and keep ghost carts enabled to see what your customers are shopping for
 3. If you would not like to install a new plugin and you have a developer who is able to help, you could try this solution. At first you will have to find your server access logs and find which of these entries have been left by bots. After that you can use .htaccess file to block these bots from further visits. Here is a good article Block bad bots which will provide in depth steps on doing this

WooCommerce order ”Failed”, but no abandoned cart saved?

Once a user reaches WooCommerce ”Thank you” page – the abandoned cart is automatically removed from the table since the cart is no longer considered as abandoned (regardless of the order status). In this case you can see all of the submitted user data under WooCommerce > Orders.

Recensioner

26 september, 2020
I loved how the free version worked and was ready to upgrade to paid, but there is no integration with Mailerlite. I would like to know when this functionality is added so I can consider the Pro version again. Thanks.
25 september, 2020
This plugin is awesome! Also this setting Send notifications about abandoned carts to this email is essential and very useful.
19 augusti, 2020
Классный плагин! Не думал, что такое может быть. Полезный и легко использовать.
Läs alla 40 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”CartBounty – spara och rädda övergivna varukorgar för WooCommerce” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”CartBounty – spara och rädda övergivna varukorgar för WooCommerce” har översatts till 14 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”CartBounty – spara och rädda övergivna varukorgar för WooCommerce” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

5.0.3

 • Added individual product prices in the Cart contents column
 • Improved ”Remember user input” function for authorized users who edit their account details

5.0.2

 • Added filter ”cartbounty_from_email” to change the From email address that sends out notifications about abandoned carts
 • Added country name to country code in Location column. Hover over country code to view its name
 • Added link to user’s profile page for registered abandoned cart users in the ”Name, Surname” column
 • Fixed issue with adding a manual WooCommerce order
 • Code cleanup

5.0.1

 • CartBounty database table name renamed from ”captured_wc_fields” to ”cartbounty”

5.0

 • Added option to save and view ghost carts
 • Added option to filter between ghost and recoverable carts
 • Added screen options tab

4.7

 • Added option to replace the default Exit Intent image via admin panel
 • Minor visual design updates
 • Other minor fixes

4.6.1

 • Fixed conflict issue with WP Cron schedules

4.6

 • Introduced Compact abandoned Cart contents with product thumbnails
 • Added Postcode to location output
 • Fixed abandoned cart sorting by Name and added sorting by Email and Phone number
 • Improved Time column output in a more user friendly way (hover to see get the exact time)

4.5.1

 • Improved abandoned cart removal after order completion
 • Abandoned cart time calculations changed to local time
 • Removed link to product in the Cart contents column in case the product no longer exists

4.5

 • Lade till alternativ för att flytta e-postfältet högre upp i kassaformuläret
 • Ändrade skriptets laddningshook från ”woocommerce_after_checkout_form” till ”woocommerce_before_checkout_form”

4.4.1

 • Översättningsfiler uppdaterade

4.4

 • Fixade problem när en ytterligare övergiven varukorg lämnades efter att en användare loggat in
 • Lade till en funktion som tar bort registrerade användares duplicerade övergivna varukorgar

4.3.1

 • Fixade problem vid återställning av statfält för inloggade användare

4.3

 • Lagt till e-postaviseringar om nyligen övergivna varukorgar
 • Lagt till alternativ för att ställa in aviseringsfrekvens eller inaktivera aviseringar
 • Lagt till alternativ för att ange anpassad e-postadress för aviseringar

4.2

 • Förbättrade funktion som återställer kassafält efter att användaren loggat in

4.1

 • Fixade så varukorgsinnehåll sparas om produktens titel innehåller HTML-taggar

4.0

 • Vi har fått ett nytt namn – säg hej till CartBounty 🙂 (ex. WooCommerce Live Checkout Field Capture)
 • Alla klassnamn och hookar byttes