WordPress Books Gallery

Beskrivning

This WordPress Books Gallery plugin will build a beautiful mobile-friendly Book Store/Gallery in a few minutes.

När du klickar på en bok öppnas den med en detaljsida, där du hittar bokomslag, författare, publicerad, utgivare, ISBN, totala sidor, land, språk, bokdimensioner, filstorlek, beskrivning etc.

WordPress Books Gallery är ett enkelt, effektivt och kraftfullt tillägg för att visa upp dina önskade böcker.

🌟 Tillägg-funktioner:

 • Lätt att installera
 • Fullt integrerad i WordPress
 • Visa böcker i katalog/utställningsstil
 • Lätt att använda
 • Massor av anpassningsalternativ
 • Fullt responsivt tillägg
 • Sök med olika alternativ
 • Aktiv/inaktiv bok
 • Antal böcker som ska visas (Använd en kortkod)
 • Visa böcker efter kategori (Använd en kortkod)
 • Paginering ( Med kortkod )
 • Search By ISBN
 • Search By Language
 • Search By Published Year
 • Display total number of books

**✅ Alternativ i galleriinställningar **

 • Antal galleri-kolumner som visas 2,3 eller 4
 • Antal av gallerikolumner som visas i mobil 1 eller 2
 • Sortera efter namn, författare, datum etc.
 • Öppna bokinformation på samma flik eller i en ny flik
 • Boktitel antal ord
 • Visa/dölj kategori
 • Kategori etiketttext
 • Visa/dölj författare
 • Författare etikettext
 • Visa/dölj beskrivning
 • Beskrivning antal ord
 • Show/Hide BuyNow/Download Button
 • BuyNow/Download Button Text
 • Books display order ASC/DESC
 • Enable/Disable books details page
 • Books cover width full/default
 • BuyNow/Download Button Text/Background Color Option

**✅ Alternativ i sökpanelen **

 • Visa/dölj sökpanelen
 • Visa/dölj sökning efter boknamn
 • Visa/dölj sökning efter kategori
 • Visa/dölj sökning efter författare
 • Visa/dölj sökning efter utgivare
 • Search Books Button Text
 • Search Books Button BG Color
 • Search Books Button Font Color
 • Search Books Button Border Color
 • Category Order ASC/DESC in Search Panel
 • Author Order ASC/DESC in Search Panel
 • Publisher Order ASC/DESC in Search Panel
 • Show/Hide Year Search Option
 • ASC/DESC Year Order in Search Panel
 • Show/Hide ISBN Seacrh Option
 • Set Default Option for Search Dropdown Items

**✅ Alternativ i Inställningar för bokdetaljer **

 • Visa författare och författaretiketttext
 • Visa kategori och kategorietikettext
 • Visa utgivare och utgivaretikettext
 • Visa publiceringsdatum och etikettext för publiceringsdatum
 • Visa ISBN- och ISBN-etikettext
 • Visa sidor och sidor-etikettext
 • Visa land och land-etikettext
 • Visa språk och språk-etikettext
 • Visa dimension och dimension-etikettext
 • Visa filstorlek och filstorleks-etikettext
 • Visa knappen Köp nu / Ladda ner
 • Visa beskrivning och beskrivnings-etikettext
 • Publicerad datumformat: Helt / År
 • Showing the book’s tags in details page

➡️ Användning av kortkod:⬅️
Visa bokgalleri

 [wp_books_gallery] 

Visar böcker från en kategori

 [wp_books_gallery category="Noble"] 

📋 Translation Ready:

 • POT file included (/languages/)
 • Bengoli translation available
 • Farsi (Iran) translation available

👨‍💻 Demo / Support/ Live Chat:
WordPress Books Gallery: Demo

👍 Feedback/Rating:
If you find this plugin helpful, feel free to give us your valuable review. Rate us and share this plugin with your friends and others. This will motivate us and help us to grow.
Rate Us

🔥 Andra tillägg från HM Plugin

👉 WP Books Gallery Books Gallery Plugin for WordPress
👉 Worldwide Breaking News Headlines Breaking News, Headlines Widget Plugin for WordPress
👉 WP Top News Top News, Breaking News, Headlines Shortcoded Plugin for WordPress
👉 WordPress Stripe Donation Donations Coolection Plugin for WordPress using Stripe Payement
👉 Tiny Bar Message Bar Plugin for WordPress to display Message at Top/Bottom Bar of a web page
👉 HM – Cool Author Box Author Box plugin for WordPress to display author info
👉 HM Resume Manager A Resume/CV Manager Plugin for WordPress
👉 HM Product Catalog A Product Catalog Plugin for WordPress
👉 HM Wc Product Advertiser Product Advertiser Plugin for Wocommerce
👉 WP Scroll To Post Display random post(Single) at the bottom right corner
👉 HM Recent Posts Widget Ticker Post plugin for WordPress
👉 WP Alert Bars Notification/Alert box Plugin for WordPress
👉 FaceBook LikeBox A FaceBook LikeBox Plugin for WordPress
👉 WP Display FAQ FAQs manager plugin for WordPress
👉 HM Logo Showcase Logo manager plugin for WordPress

Skärmdumpar

 • Visar bokgalleri med olika kolumner
 • Hitta WBG Books-menyn
 • Lägg till ny bok
 • Galleriinställningssida
 • Bokinformation sidinställningar
 • WordPress Books Gallery webbvy
 • WordPress Books Gallery mobilvy
 • WordPress Books Gallery detaljer sidvy

Installation

Installera WordPress Books Gallery som ett vanligt WordPress-tillägg. Här är olika sätt att installera tillägg:

Installera genom sök tillägg:

 1. Gå till Adminpanel, Tillägg > Lägg till nytt
 2. Sök WordPress Books Gallery
 3. Klicka för att installera
 4. Aktivera tillägget
 5. Ställ in önskade inställningar i WGB bokmenyn

Installera genom att ladda upp tillägg:

 1. Ladda ner den senaste versionen av WordPress Books Gallery (.zip-fil)
 2. Gå till Adminpanel, Tillägg > Lägg till nytt
 3. Välj ”Ladda upp tillägg”
 4. Klicka på ”Välj fil”
 5. Välj nedladdad wp-books-gallery.zip och klicka på knappen ”Installera nu”
 6. Aktivera tillägget

Vanliga frågor

Jag har installerat tillägget. Vad händer nu?

Gå till WGB Bokmenyn och lägg till önskade böcker.

Endast 10 böcker visas, även om det finns många fler böcker. Missar jag någon typ av inställning?

Increase the default post display settings from
Settings => Reading -> Blog pages show at most

Sidan för bokdetaljer visar ingenting.

Gå till Inställningar -> Permalänkar. Spara ändringar och uppdatera sidan.

Recensioner

12 juni 2021
An awesome and flawless plugin!! Plus offers quick support to resolve any issue you might have when working with the plugin.
7 mars 2021
Amazing plugin, easy to use and when you do require some help the developer is glad to help out! Appreciated!
18 februari 2021
Great Plugin that catered for what we need. Works perfectly & Integrate with the latest WP release seamlessly. Intuitive setup and interface. Great support. Thanks for the work!
11 februari 2021
What a fantastic plugin! I received the best service from Hossni. Within a few seconds, my problem was solved. I highly recommend this product. Thank you for your product - it made my website look great and so easy to work with.
Läs alla 21 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress Books Gallery” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

”WordPress Books Gallery” har översatts till 5 språk. Tack till översättarna för deras bidrag.

Översätt ”WordPress Books Gallery” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.

Ändringslogg

2.3

 • Search issue solved in home page
 • Search form reset button added
 • CSS issue fixed
 • Notice error fixed

2.2

 • Hide search via shortcode (search=false)
 • Show/Hide total books option added
 • Book title color option added
 • Book title hover color option added
 • Book title font-size option added
 • Book description color option added
 • Book description font-size option added
 • Styling updated
 • Bug fixed in filter list in admin panel for books and posts

2.1

 • Book status field changed dropdown to radio button
 • Applied readonly to published on field to avoid date issue
 • Change Month/Year option in datepicker for published on field
 • NULL value skipped from Year dropdown in search panel
 • Dot appearance between pagination fixed
 • Total books count showing on top
 • Download button background color option added
 • Download button font color option added
 • Default Option for search items
 • Some styling fixed

2.0

 • Search problem to other page fixed
 • Books display order ASC/DESC option added
 • Books cover/image width full/default option added
 • Enable/Disable book details page option added
 • Showing the book’s tags in details page
 • Pages word included in translation in details page
 • Search By ISBN option added
 • Search By Language option added
 • Year wise search option added
 • Show/Hide Year Search Option Added
 • ASC/DESC Year Order in Search Panel Option added
 • Show/Hide ISBN seacrh Option Added
 • Some styling fixed

1.9

 • Search Books Button Text Option Added
 • Search Books Button BG Color Option Added
 • Search Books Button Border Color Option Added
 • Search Books Button Font Color Option Added
 • Category Order ASC/DESC in Search Panel
 • Author Order ASC/DESC in Search Panel
 • Publisher Order ASC/DESC in Search Panel
 • Bug Fixes Regarding Text Domain
 • Translation Ready: POT file included (/languages/)

1.8

 • Option For Gallary Columns In Mobile Added
 • Author not showing in details page solved
 • Multiple category showing issue solved
 • Bug fixad

1.7

 • Inställningar för sökpanelen ingår i administratörsmenyn
 • Visa/dölj alternativ för sökpanelen tillagd
 • Visa/dölj sök efter boktitel alternativ tillagt
 • Visa/dölj sök efter kategori alternativ tillagt
 • Visa/dölj sök efter författare alternativ tillagt
 • Visa/dölj sök efter utgivare alternativ tillagt
 • Visa författare efter kategori i sökval
 • Dölj nedladdningsknappen om det inte finns någon extern länk tillgänglig
 • Aktivera översätt text i sökpanelen
 • Support för posttaggar
 • Alternativ tillagd för antal ord i beskrivning
 • Alternativ tillagt för Publiceringsdatums format (hel / år)
 • Mindre buggfixar

1.6

 • Olika sökalternativ tillagda
 • Sortera efter namn, författare, datum etc.
 • Ingen bildförhandsvisning läggs till om bilden inte hittades

1.5

 • Flush Rewrite tillämpas vid pluginaktivering
 • Inställningsmenyn för galleri- och bokdetaljer ingår i administratörsmenyn
 • Rutnätlayout implementerat på gallerisidan
 • Alternativet visa gallerikolumner tillagt
 • Alternativ för boktitels längd tillagd
 • Öppna sidan med bokdetaljer när du klickar på bilden tillagd
 • Öppna bokdetaljer på samma flik eller i en ny flik alternativet tillagd
 • Alternativet för kategoriletikettext tillagd
 • Alternativet författaretikett tillagd
 • Alternativ att visa kategori på gallerisidan
 • Alternativ att visa författare på gallerisidan
 • Alternativ att visa beskrivning på gallerisidan
 • Alternativ att visa Köp nu / Ladda ner-knappen på galleri-sidan
 • Köp nu / Ladda ned knapptexttext alternativet tillagt
 • Alternativt att visa författare och författaretikettext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa kategori och kategorietiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa förlags- och förlagsmärkningstext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa publiceringsdatum och publiceringsdatumetiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa ISBN- och ISBN-etiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa antal sidor och sidor etikettext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa Land and Land etikettext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa språk och språketiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa bokmått och bokmåttsetiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa filstorlek och filstorleksetiketttext på detaljsidan
 • Alternativ för att visa Köp nu / Ladda ner knappen på detaljsidan
 • Alternativ för att visa beskrivning och beskrivningsetiketttext på detaljsidan

1.4

 • Bug fixar
 • Layouten förbättrades

1.3

 • Kortkod inkluderar: Visningsalternativ, Paginationsalternativ, Kategori-alternativ
 • Alternativ Aktivt / inaktivt är tillagt

1.2

 • Layouten för bokdetaljsidan har ändrat
 • Beskrivningsavsnittet kommer till botten

1.1

 • Detaljsida tillagd

1.0

 • Första utgåvan