wp-hotel-booking-block-room

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 1 november 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent.

Recensioner

15 juni 2019
This plugin (ofcourse with the WP Hotel Booking plugin) is very useful for small hotels like us. It is very hard for us to pay for the big and expensive booking systems so we have to rely on plugins like these. Really appreciated! Thank you very much.
Läs 1 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WP Hotel Booking Block Room” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer