wp-hotel-booking-booking-room

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 1 november 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent.

Recensioner

19 mars 2022
Plugin development appears to be abandoned. Tested under WP 5.9 and it does not work. The Settings dialogs are completely missing. 5.1 is ancient in Wordpress terms.
Läs alla 2 betyg

Bidragsgivare och utvecklare

”WP Hotel Booking Room” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

Översätt ”WP Hotel Booking Room” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.