wp-hotel-booking-coupon

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 1 november 2022 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: På begäran från upphovsman.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WP Hotel Booking Coupon” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer

Översätt ”WP Hotel Booking Coupon” till ditt språk.

Intresserad av programutveckling?

Läs programkoden, kika på SVN-filförvaret eller prenumerera på utvecklarloggen via RSS.