wp-table-reloaded

Detta tillägg är inaktiverat sedan 10 november, 2019 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: På begäran från upphovsman.

Statistik

Aktiva versioner

Nedladdningar per dag

Tillväxt av aktiva installationer

Historik för nedladdningar