wp-upi-payment

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 3 mars 2024 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Denna stängning är permanent. Orsak: På begäran från upphovsman.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”WordPress UPI QR code Payment Plugin” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer