xml-sitemaps-for-videos

Beskrivning

Detta tillägg är inaktiverat sedan 27 juli 2023 och är inte längre tillgängligt för nedladdning. Orsak: Säkerhetsproblem.

Recensioner

Detta tillägg har inga recensioner.

Bidragsgivare och utvecklare

”Google XML Sitemap for Videos” är programvara med öppen källkod. Följande personer har bidragit till detta tillägg.

Bidragande personer