Riktlinjer för svenska forumet

Välkommen till forumet

Den här sidan är inte tänkt som någon fullständig dokumentation, utan mer som en snabb introduktion för att man så snart som möjligt ska kunna komma igång med att använda forumet.

Det första du behöver göra innan du publicerar ett inlägg här är att övertyga dig om att frågan gäller en webbplats som körs på egen server eller webbhotell och använder programvaran WordPress.org och inte en webbplats på WordPress.com, se WordPress.com vs WordPress.org (sida på engelska) för att vara säker.

Dessa supportforum avser själva huvudprogramvaran samt teman och tillägg som distribueras via wordpress.org. Vi kan inte ge någon support för kommersiella teman eller produkter.

Vi ber dig läsa riktlinjerna och uppträda respektfullt mot alla andra personer här.

Sök innan du gör ett inlägg #Sök innan du gör ett inlägg

Många av frågorna som ställs i forumen har redan förekommit många gånger tidigare och får ungefär samma svar varje gång. Innan du påbörjar en ny tråd bör du därför söka igenom forumen för att se om det redan finns ett svar där. Allt på WordPress.org katalogiseras av Google. Om en vanlig forumsökning inte hjälper dig att hitta svaret bör du därför prova att söka även via Google (t.ex. med sökfrasen widget syns inte site:sv.wordpress.org/support/).

När du ställer en fråga gör du det genom att skapa ett nytt ämne under lämplig rubrik. ”Låna” inte någon annans ämne, även om ditt upplevda symptom verkar vara exakt det samma i en tidigare fråga kan den underliggande orsaken vara annorlunda. Dessutom: Om du försöker ”återuppliva” ett gammalt ämne (eget eller någon annans) genom att ställa en fråga i en kommentar, är det stor risk att ingen hittar din fråga där.

Vidare: Om du har flera frågor som inte är direkt knutna till varandra blir diskussionen lättare att föra och att följa om du öppnar ett nytt ämne för varje fråga.

Till toppen ↑

Gör ditt inlägg på den bästa platsen #Gör ditt inlägg på den bästa platsen

Forumet är uppdelat i flera avdelningar, och det finns en kort beskrivning av varje avdelning på startsidan.

Välj den avdelning som ligger närmast din fråga och skriv ditt inlägg endast i en avdelning. Dubletter kommer att avlägsnas.

Om inte två personer använder samma version av WordPress på samma fysiska server med samma tillägg, teman och inställningar är sannolikheten stor att lösningen för den ena personens problem inte är samma som för on den andra personen. Därför rekommenderar vi att du i så fall startar ett eget ämne.

Välj den avdelning som passar bäst från listan på forumet startsida. Starta ett nytt ämne genom att fylla i formuläret i vald avdelning.

För att starta en supportfråga om ett visst tema eller tillägg bör du först söka fram sidan för temat eller tillägget ifråga på WordPress.org/ och på den sidan klicka på länken ”Support”. Om du skriver din supportfråga där (på engelska). Detta ökar chansen att temats/tilläggets författare uppmärksammar din fråga och gör det samtidigt tydligare exakt vilket tema eller tillägg frågan gäller.

Till toppen ↑

Välj en bra inläggsrubrik #Välj en bra inläggsrubrik

Välj en lämplig rubrik när du startar ett nytt ämne.

En bra rubrik skulle kunna vara ”Databasfel när ett nytt inlägg skapas med tillägget XXX aktivt”. ”SNÄLLA HJÄLP MIG GENAST!!!” är en dålig rubrik. En bra rubrik kan vara avgörande för om du faktiskt får hjälp eller inte.

Till toppen ↑

Tänk efter vilka etiketter ditt inlägg har #Tänk efter vilka etiketter ditt inlägg har

Etiketter är ett utmärkt sätt att hjälpa andra att hitta supportfrågor om liknande ämnen och hjälpa utvecklare att följa upp oika funktioner.

Tänk noga efter när du väljer etiketter för ditt ärende. Etiketten ”REST API” vore perfekt för ämne om REST-API, samtidigt som bara ordet ”rest” är ett orelaterat engelskt ord och därför inte passar särskilt väl som etikett. Undvik alltför almänna etiketter, såsom ”WordPress” eller ”problem.” Ett utmärkt sätta att hitta passande etiketter är att först göra en sökning och se efter vilka etiketter andra personer med liknande problem har använt.

Olika etiketter ska delas upp med kommatecken.

Till toppen ↑

Inkludera så mycket information som möjligt #Inkludera så mycket information som möjligt

I ditt inlägg bör du ta med detaljer om typen av server, om WordPress-installationen (tillägg, tema o.s.v.) och noga beskriva det problemet du har.

Om du får någon felbeskrivning bör du skriva av eller kopiera den ordagrant i ditt inlägg. Det är mycket bättre att inkludera hela felbeskrivningen än att bara sammanfatta den. Ibland kan den exakta ordalydelsen vara avgörande. Om du strax innan felet inträffade just hade aktiverat något tillägg eller ändrat någon inställning bör du nämna det och helst beskriva exakt vad du gjorde, hur du gjorde det och i vilken ordning.

Det går inte att ladda upp skärmdumpar här, men det går att lägga upp dem på någon webbplats i stil med imgur.com eller snag.gy och sedan länka till bilden härifrån.

Till toppen ↑

Om en fråga gäller en viss webbplats eller webbsida och webbplatsen ifråga är publikt åtkomlig bör du inkludera en länk. Det låter dem som försöker hjälpa dig se problemet själva (och ger dem möjlighet att ibland själva snabbt hitta svaren på olika kringfrågor). Detta leder ofta till att problemet får en snabbare lösning.

Men forumet är inte tänkt som någon länkportal. Om du inkluderar många länkar riskerar ditt inlägg att fördröjas, klippas ned eller kastas. Samma sak gäller för signaturer eller länkar som inte verkar höra till någon fråga.

Länkar kommer dock inte att raderas vid någon senare tidpunkt, utom i extrema fall. Google registrerar förekommande länkar. Om det är ett problem bör du alltså inte lägga in några länkar.

Till toppen ↑

Undvik signatur #Undvik signatur

Då varje inlägg åtföljs av personens namn och gravatar är det överflödigt att använda signaturer i WordPress-forum. Signaturer kommer att raderas av moderatorer.

Till toppen ↑

Annonsera inte och gör inte reklam #Annonsera inte och gör inte reklam

Dessa forum finns här för att WordPress-användare ska kunna hjälpa varandra med sina problem. Vi har med avsikt inte skapat några sektioner där man skulle kunnga göra reklam för olika tillägg, teman, tjänster m.m.

Skapa inte några ämnen med avsikten att göra reklam för något av ovanstående. Sådana inlägg raderas, och användarkontot flaggas för moderering av alla inlägg.

Till toppen ↑

Varna om stötande innehåll #Varna om stötande innehåll

Vissa webbplatser har innehåll som inte lämpar sig för en bredare publik, eller som kan uppfattas som störande om man besöker webbplatsen när man är på jobbet. För att inte ge upphov till besvärliga situationer för den som försöker hjälpa dig ber vi dig att i frågans rubrik inkludera förkortningen NSFW (Not Safe For Work/olämpligt på arbetet) och även använda etiketten NSFW för inlägget som en varning. Om du känner dig osäker är det bättre att märka inlägget än att inte göra det. Kom ihåg att en del av personerna som ställer upp och hjälper till här gör det när de har tid över på arbetet, och de kanske arbetar på bank, bibliotek eller liknande.

Till toppen ↑

”Knuffa inte upp” inlägg #”Knuffa inte upp” inlägg

Du ska inte ”knuffa upp” (bump) inlägg. Om man ”knuffar upp” ett inlägg till överst på listan genom att skriva en kommentar hjälper det inte till att få inlägget uppmärksammat snabbare. Snarare tvärtom. De frivilliga personer som hjälper till här försöker i första hand att svara på de ämnen som ännu inte fått något svar alls. Om någon ”knuffar upp” ett inlägg försvinner inlägget från listan med helt obesvarade trådar.

Om någon moderator får syn på en uppknuffning tar de bort den för att inlägget åter ska synas på listan över obesvarade inlägg, vilket ökar dess chanser att bli besvarat.

Till toppen ↑

Publicera programkod säkert #Publicera programkod säkert

Det kan vara lurigt att publicera html- och programkod i forumen. För att koden ska formateras korrekt måste den inneslutas i bakåtlutande enkla apostrofer/backtick (`). För att göra detta markerar du koden i redigeraren och klickar på knappen ”code”. Denna funktion beter sig som indraget citat, så man behöver inte märka varje rad enskilt.

Till toppen ↑

Publicering av större mängder programkod #Publicering av större mängder programkod

När du behöver publicera en större mängd html- eller programkod kan detta göra det svårt att sedan läsa forumtråden. Om du exempelvis skulle behöva lägga upp en hel php-, css- eller js-fil bör du lägga upp den på någon tjänst, liknande Pastebin eller Gist och sedan länka dit från ditt inlägg.

Det är svårt att ange exakt var gränsen går för vad som är ”mycket kod”. Men i allmänhet är det mycket enklare att läsa 150 rader på pastebin/gist än samma mängd rader som indenterad kod i flera nivåer som ett formatterat block i ett inlägg, där man tvingas att scrolla i både höjd- och sidled. Det kan då ta onödigt lång tid att ”dissekera” en mängd kod som är instuvad i ett kodfönster, tid som hellre används till att svara på själva frågorna.

Till toppen ↑

Erbjud inte betalning för hjälp #Erbjud inte betalning för hjälp

Alla inlägg/trådar som erbjuder betalning för någon form av tjänst eller hjälp kan stängas när som helst. Vi har aboslut ingenting emot betalda tjänster, men dessa forum är inte rätt plats för dem.

Om man vill köpa professionell support för WordPress kan man t.ex. gå till WP Jobs.

Till toppen ↑

Erbjud inte att arbeta för pengar #Erbjud inte att arbeta för pengar

Erbjud dig inte att arbeta för pengar när du svarar i dessa forum. Hjälp i dessa forum ska lämnas frivilligt och gratis.

Om du letar efter betalt arbete med WordPress kan du t.ex. använda WP Jobs.

Vi anser att man ska kunna tjäna sitt levebröd på WordPress, men detta supportforum är inte rätt plats för det.

Till toppen ↑

Skriv inte inlägg om kommersiella produkter #Skriv inte inlägg om kommersiella produkter

För support kring kommersiella teman och/eller tillägg ska du använda deras respektive officiella supportkanaler.

Vi vill uppmuntra till innovation och utveckling inom WordPress-samfundet och menar att det är viktigt att man vänder sig till de officiella kanalerna. Det gör det möjligt för utvecklarna att få inkomster som gör att de kan fortsätta bidra till utvecklingen av WordPress.

Dessutom saknar de personer som frivilligt hjälper till i dessa forum tillgång till de kommersiella produkterna, så de kan inte ta reda på varför ett visst kommersiellt tema eller tillägg eller tema inte fungerar som du förväntar dig.

Till syvende och sidst har försäljaren ansvaret för att ge support på sina kommersiella produkter.

Till toppen ↑

Hur man hittar inlägg #Hur man hittar inlägg

Man kan se en lista med alla inlägg och svar som en användare har skrivit via deras profil:

https://sv.wordpress.org/support/users/ANVÄNDAR-ID/

Alla inloggade användare kan klicka på länken ”Hej, [Namn]” för att direkt komma till den egna profilen.

Till toppen ↑

Att ge hjälp #Att ge hjälp

Om du vill hjälpa andra personer med deras WordPress-problem hittar du en lista med obesvarade ämnen via länken ”Ämnen utan svar” i marginalen. Denna lista används ofta av personer som letar efter frågor att svara på. Det är också en god anledning att inte ”knuffa upp” frågor. ”Uppknuffning” uppmuntras inte och sådana tomma kommentarer kan komma att raderas av moderatorerna.

Vi förväntar oss inte att någon ska veta allt. Man bör svara så fullständigt som möjligt, och visa maximal hänsyn. Detta är inte något forum för egenreklam, värvning eller privata diskussioner.

Syftet med att ge hjälp på forumen på sv.WordPress.org är att ge hjälp åt alla på själva forumet. Om och när ett problem är löst bör ni ge svaret i tråden, till nytta för andra personer som kanske stöter på exakt samma problem någon annan gång.

Till toppen ↑

Att rapportera trådar (Modlook) #Att rapportera trådar (Modlook)

Rapportera felaktiga inlägg (spam m.m.) genom att märka tråden med etiketten ”modlook”. Sådana inlägg kommer att granskas av någon moderator.

Etiketten ”modlook” är endast till för att rapportera brott mot forumets egna regler. Om man använder etiketten i hopp att någon av moderatorerna snabbare ska besvara frågan betraktas detta som missbruk.

Använd etiketten ”modlook” för att markera spam, personer som använder signaturer i sina inlägg, dubblett-trådar, aggressiva inlägg/svar o.s.v, alltså saker som någon av forumets moderatorer bör kontrollera och rätta till.

Till toppen ↑

Forum-chatt #Forum-chatt

I kanalen #supportslack kan du gå med om du behöver ta upp frågor som gäller själva supportforumet eller moderering.

Där kan vi alltså diskutera själva supportforumet. Kanalen är inte avsedd för supportfrågor när du har problem med WordPress.

Till toppen ↑

Att stänga inlägg #Att stänga inlägg

Inlägg stängs automatiskt efter 12 månader om de inte besvarats. Vi förbehåller oss även rätten att stänga inlägg som inte anses var till nytta för vår community.

Många meningslösa inlägg raderas, men i vissa fall kan de ha viss relevans och då i stället stängas för att informationen ändå ska finnas kvar, även om diskussionen därmed inte kan fortsätta. Detta omfattar bl.a. inlägg i frågor som: Argument för eller emot olika webbhotell, ovidkommande diskussioner (alltså inte om WordPress), gamla frågor, ämnen som inte längre är aktuella, frågor som har fått uttömmande svar, är entydigt lösta, elaka eller fientliga uttalanden och begäran som support mot betalning.

Till toppen ↑

Att vara ”modererad” eller svartlistad #Att vara ”modererad” eller svartlistad

Följande meddelande kommer att visas som ett inlägg av systemet har bedömts som möjlig skräppost eller om ett användarkonto är flaggat för att dess inlägg behöver granskas:

Vårt automatiska system har sänt detta inlägg för granskning. Det kommer att granskas inom 72 timmar.

Användarkonton flaggas för moderering om användaren beter sig diskutabelt. Om någon användare t.ex. upprepade gånger publicerar inlägg med sin signatur efter att man bett denna sluta med detta kan han eller hon komma att flaggas för moderering. Samma sak kan ske om någon användare ofta använder svordomar och grovt språk.

Att flagga ett användarkonto för moderering är en ett sätt att ändå låta användare fortsätta delta på forumet, men hålla ett öga på honom eller henne. Det innebär helt enkelt att personens beteende har väckt viss uppmärksamhet aningen negativt sätt.

Om detta skulle hända dig ber vi dig visa tålamod. Vi försöker granska och godkänna alla inlägg så snart som möjligt, alternativt redigera dem eller skriva tillbaka och berätta vad som inte passar på forumet.

Om det går ännu längre kan användare svartlistas. Detta kan ske av olika orsaker, men handlar ofta om att något skäller på andra, beter sig oacceptabelt aggressivt på olika sätt.

Bete dig inte illa. Vi förväntar oss att alla som deltar i forumet beter sig vuxet. Om de inte klarar detta får de inte skriva här. Om man försöker att kringgå en svartlistning kommer man att svartlistas permanent.

Ingen förföljelse av andra personer via WordPress.org är inte tillåten. Den som bryter mot detta kommer att svartlistas från alla delar av WordPress.org, inklusive tilläggskatalogen, temakatalogen, bloggarna på make.WordPress.org och trac.

Till toppen ↑

Att radera eller redigera inlägg #Att radera eller redigera inlägg

Vi förbehåller oss rätten att radera ämnen eller inlägg som inte håller sig till ämnet eller vi betraktar skadliga för vår community. Dock är det inte vår allmänna policy att redigera eller radera inlägg i forumen om de inte innehåller spam, personliga påhopp, olagligheter eller liknande. Vi kommer inte att radera något inlägg eller ta bort någon länk bara för att en sökning efter ett visst skulle råka visa forumen först.

Användare kan redigera sina inlägg i upp till 60 minuter efter att inlägget skrevs. Efter det kan inlägget bara redigeras av moderator.

När någon skriver ett inlägg och andra bidrar med sina svar kommer denna diskussion att ingå i vår gemensamma resurs med frågor och svar som senare andra kan dra nytta av. Om inlägg tas bort går detta extra värde förlorat.

Inlägg i forumen kommer bara att redigeras eller raderas om moderatorerna anser att inläggen är ett problem för laglighet eller säkerhet.

Det du skriver här blir publikt tillgängligt, publicera därför bara sånt som du är helt OK med att berätta publikt. Vi kan radera något om vi förstår att det verkligen är viktigt, men t.ex. ”Min rankning i sökmotorer” är inte tillräcklig.

Till toppen ↑

Radering av konton #Radering av konton

På grund av tekniska begränsningar i systemet kan användarkonton inte raderas, inte ens för uppenbara spammare..

Det går inte heller att ändra användarnamn. För att börja använda ett nytt användarnamn behöver du därför skapa det nya namnet och sluta använda det tidigare namnet.

Ditt användarkonto är kopplat till en myriad olika system: supportforum, make-bloggar, core-SVN, tilläggs-SVN, tema-SVN, meta-SVN och så vidare. Det är en teknisk röra. Visst förstår vi att det kan vara irriterande när någon vill lämna ett användarnamn som turturduva69 bakom sig, men för stunden kan vi inte hjälpa.

Till toppen ↑

Att kontakta moderatorerna #Att kontakta moderatorerna

Om någon moderator behöver titta på ett inlägg använder du etiketten modlook

Om du behöver hjälp av en moderator på något annat sätt kan du ta kontakt via kanalen #support på vår svenska slack.

Att leta reda på moderatorer på andra ställen och sända dem oönskad e-post är förföljelse. Moderatorer är människor, preciso som alla andra. Att skrika på dem för att de har raderat (eller inte har raderat) ett inlägg, är inte accepterat..

Till toppen ↑

Sånt som inte får finnas #Sånt som inte får finnas

Forumen behöver vara en vänlig plats. Någon gång ibland kan det innebära att inlägg modereras. I svåra fall kan användare bli blockerade. Detta kan röra sig om allt från smärre ändringar i vissa inlägg till fullständig radering av ämnen och att användarkonton låses ned. Det borde vara självklart, men listan nedan räknar upp många saker som sannolikt modereras eller stoppas:

  • Publicera inte e-postadresser, be inte andra att publicera sina e-postadresser och fråga inte hur du kan ta kontakt utanför forumet.
  • Publicera aldrig inloggningsinformation, inte ens test-ID och test-lösenord.
  • Publicera inte bara för att fråga vad andra tycker om din webbplats.
  • Publicera aldrig personuppgifter om någon annan person (arbetsplats, kön, civilstatus, adress o.s.v.).
  • Be inte om tillgång till någons admin-panel eller ftp-konto till någon server, MySQL eller WordPress-installation, inte ens för att ge support kring tillägg eller teman.
  • Förfölj inte andra och angrip aldrig någon. Använd inte länkar till deras webbplats för att ta reda på deras hemadress, telefonnummer, Twitter-ID, Skype-ID, facebook-konto, eller andra kontaktvägar för att sedan be dem om support. Använd endast de kontaktvägar som uttryckligen har getts till dig.
  • Publicera inte spam eller affiliate-länkar, aggressiva inlägg, inlägg utan innehåll eller personangrepp.
  • Skriv inte MED BARA VERSALER.
  • Be inte om hjälp med premium-teman och -tillägg.

Observera att listan inte är uttömmande. Varje inlägg bedöms utifrån dess egna förutsättningar.

Mer än så var det inte. Vi hoppas du får det trevlig i våra forum. En sak till, bara, när ditt problem är löst ber vi dig markera ärendet som ”löst”. Tack på förhand.