Efterlyses: PTE:er för svenska /Call for Swedish PTE’s

Efterlyses: översättningsredaktörer för svenska översättningar av WordPress-tillägg och -teman
English executive summary below!
För närvarande har vi över 27000 väntande strängar som översatts till svenska. För att de ska kunna börja distribueras till svenska användare av WordPress behöver strängarna granskas. Jag vill med dessa rader bjuda in dig att delta i granskningsarbetet, eftersom det enklaste och roligaste sättet att få det hela gjort är att dela upp jobbet på fler händer (och gärna låta personer som faktiskt använder ett visst tema eller tillägg ha hand om översättningen).

I listan nedan räknar jag upp några personer jag skulle vilja komma i kontakt med, då ni har bidragit med många strängar som för närvande väntar på att granskas.

Smidigaste sättet att ta kontakt är att du registrerar dig på den svenska slack-gruppen för WordPress. Du kan bjuda in dig själv dit via en speciell sida på webbplatsen wpsv.se. Väl där, gå med i kanalen #translations och säg hej.

Var inte orolig. Den som vill försöka sig på att granska och redigera översättningar får det stöd och den hjälp som behövs för att det hela ska bli bra.

Även du som är intresserad av delta i arbetet med att översätta (och granska översättningar) men inte är nämnd här är hjärtligt välkommen att komma med.

Vänliga hälsningar,
Tor-Björn Fjellner (tobifjellner)

Short version in English:
If your name was mentioned here, then the reason is that your account at some point of time has been used to submit a substantial number of strings, translated into Swedish (locale sv_SE). In order for all these translations to become approved and eventually be used by Swedish users of WordPress, we’re inviting these people to join the translation community and start helping managing translations. If you happen to know, who actually did the translations you submitted, feel free to give a comment below and/or get in touch with me on slack. My username is the same as here (i.e. tobifjellner).