Meddelande till @ramonopoly Hej, Det…

Meddelande till @ramonopoly
Hej,
Det finns ett antal väntande översättningar från dig på translate.wordpress.org – Stort tack att du vill vara med och hjälpa till. För att du inte ska känna att ditt bidrag rinner ut i sanden, vore det fint om du gick med i den svenska slack-gruppen och kanalen ”translations”. Du kan bjuda in dig själv via https://wpsv.se/wpsv-slack/

Du hittar mer information om hur översättningarna går till på https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/
Vänliga hälsningar,
T-B