Meddelande till @janneo Vi som…

Meddelande till @janneo
Vi som granskar väntande översättningar har märkt att du försöker bidra med översättningar till ”Anti-Malware Security and Brute-Force Firewall”. Många strängar är bra, men vi tvingas också rätta eller förkasta en hel del.
Om du har möjlighet, titta gärna igenom https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/
… och gå gärna med i den svenska WordPress-gruppen på Slack (du bjuder in dig själv via https://wpsv.se/wpsv-slack/ ) så kan vi träffas där i kanalen #translations.