Meddelande till @qriztian007 Hej, Vi…

Meddelande till @qriztian007
Hej,
Vi som håller koll på svenska översättningar ser att du börjat skicka in översättningar till https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-plugins/userswp/
Härligt.

Läs gärna https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ för att lära dig mer om hur vi jobbar med översättningar. Det hjälper dig att undvika en rad nybörjarproblem.

Observera att ett språkpaket byggs och distribueras automatiskt för tillägget, men först när åtminstone 95 % av alla strängar i själva tillägget (readme hanteras separat och utan något tröskelvärde) har översatts och godkänts.

Det går att börja använda översättningarna även innan ett språkpaket har byggts, antingen med hjälp av tillägget https://sv.wordpress.org/plugins/force-update-translations/ eller genom att på sidan för översättning av tillägget ladda hem översättningen som en .mo-fil, byta namn på filen till userswp-sv_SE.mo och ladda upp den till /wp-content/languages/plugins/

Du är varmt välkommen att gå med i den svenska Slack-gruppen genom att bjuda in dig själva via länken i sidhuvudet. Där har vi en kanal ”Translations”, i vilken du gärna får ställa frågor.

Vänliga hälsningar,
T-B