Meddelande till @killawabbit Hej, Här…

Meddelande till @killawabbit
Hej,
Här är en hälsning från oss som håller koll på svenska översättningar av WordPress.
Du har de senaste dagarna skickat in ett antal strängar till ett par olika tillägg.
I flera fall har du skickat in flera olika översättningar av en och samma sträng. Tyvärr är det när man granskar väntande strängar ganska svårt att upptäcka dessa fall och se till att man godkänner rätt variant.
Du kan hjälpa till genom att själv klicka på reject på en sträng du skickat in innan du redigerar din sträng och skickar in ett nytt förslag.

För smidig/snabb dubbelriktad kommunikation får du gärna gå med i den svenska Slack-gruppen (information finns längre upp på denna sida) och där hitta kanalen ”translations”.

Sedan du var aktiv senast har vi fräschat upp stilanvisningarna. Kolla gärna igenom dokumentet https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/

En liten detalj som är bra att komma ihåg är att språkpaket för tillägg och teman byggs och distribueras automatiskt först när åtminstone 95 % av strängarna i koden är översatta (och godkända), så det är en bit kvar.
Du kan ”provköra” dina väntande översättningar på två sätt:
”Manuellt”
1. Öppna översättningssidan, filtrera för alla+väntande strängar.
2. Använd exportverktyget längst ned på sidan och exportera ”only matching filter” som .mo-fil.
3. Byt namn på filen till tilläggets slug, direkt följt av -sv_SE.mo (t.ex. zephyr-project-manager-sv_SE.mo ) och lägg via ftp upp filen i katalogen wp-content/languages/plugins/ (för tillägg…)
”Automatiskt”
Installera, aktivera och konfigurera tillägget https://wordpress.org/plugins/force-update-translations/