Meddelande till @tvillingforalder Hej, Jag…

Meddelande till @tvillingforalder
Hej,
Jag ser att du har bidragit med översättningar för https://sv.wordpress.org/plugins/uni-woo-custom-product-options Härlig!

WordPress bygger helt på frivilliga insatser, så ditt bidrag är värdefullt. Men: Eftersom en typisk WordPress-installation kommer att visa strängar från ett tema och en rad olika tillägg strävar vi efter att i vissa avseenden hålla en gemensam terminologi och stil i de svenska översättningarna. När någon av huvudredaktörerna för den svenska översättningen klickar på ”reject” finns det nästan alltid ett skäl till det. Det vore bra om du kunde kolla igenom https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ för att kanske bättre förstå varför vi inte släpper förbi vissa strängar (och varför du bara skapar merjobb för både dig själv och andra om du laddar upp samma översättning gång på gång).

Dessutom vore det fint om du kunde gå med i den svenska Slack-gruppen, där vi i kanalen #translations kan ge återkoppling.
Det finns två mål att sträva mot:
1. När vi ser att du håller en tillräckligt stabil nivå på översättningen gör vi dig till redaktör för den svenska översättningen av detta tillägg så att du inte behöver vänta på att någon ska granska dina strängar.
2. När minst 90 % av strängarna i tillägget är översatta (och godkända) kommer ett svenskt språkpaket att skapas för tillägget och automatiskt distribueras via sidan för uppdateringar i WordPress. (612 av 680 strängar behöver alltså ha ”grön” status.)