Meddelande till @killawabbit Hej, Här…

Meddelande till @killawabbit
Hej,
Här är en hälsning från oss som håller koll på svenska översättningar av WordPress.
Du har de senaste dagarna skickat in ett antal strängar till ett par olika tillägg.
I flera fall har du skickat in flera olika översättningar av en och samma sträng. Tyvärr är det när man granskar väntande strängar ganska svårt att upptäcka dessa fall och se till att man godkänner rätt variant.
Du kan hjälpa till genom att själv klicka på reject på en sträng du skickat in innan du redigerar din sträng och skickar in ett nytt förslag.

För smidig/snabb dubbelriktad kommunikation får du gärna gå med i den svenska Slack-gruppen (information finns längre upp på denna sida) och där hitta kanalen ”translations”.

Sedan du var aktiv senast har vi fräschat upp stilanvisningarna. Kolla gärna igenom dokumentet https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/

En liten detalj som är bra att komma ihåg är att språkpaket för tillägg och teman byggs och distribueras automatiskt först när åtminstone 95 % av strängarna i koden är översatta (och godkända), så det är en bit kvar.
Du kan ”provköra” dina väntande översättningar på två sätt:
”Manuellt”
1. Öppna översättningssidan, filtrera för alla+väntande strängar.
2. Använd exportverktyget längst ned på sidan och exportera ”only matching filter” som .mo-fil.
3. Byt namn på filen till tilläggets slug, direkt följt av -sv_SE.mo (t.ex. zephyr-project-manager-sv_SE.mo ) och lägg via ftp upp filen i katalogen wp-content/languages/plugins/ (för tillägg…)
”Automatiskt”
Installera, aktivera och konfigurera tillägget https://wordpress.org/plugins/force-update-translations/

Meddelande till @piratman Jag gick…

Meddelande till @piratman
Jag gick just igenom 15 översatta strängar du skickat in för dokan-lite. Tack för det.
Vill passa på att berätta några saker:
1. Översättningspaket för WordPress-tillägg och teman skapas först när åtminstone 95 % av strängarna i koden är översatta (och godkända). Det är tyvärr en bra bit kvar tills dess för detta tillägg. Du kan fortfarande använda de översättningar som redan finns genom att via exportfunktionen längst ned på översättningssidan ladda ned en .mo-fil, byta namn på den till dokan-lite-sv_SE.mo och sedan ladda upp den via ftp till /wp-content/languages/plugins/
2. Om du vill fortsätta hjälpa till med denna eller andra översättningar får du gärna gå med i vår svenska grupp på Slack, se information längre upp på denna sida.
3. Vi har ett dokument med användbar information om språklig stil, arbetssätt m.m. https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/

Meddelande till @lejbe Jag ser…

Meddelande till @lejbe
Jag ser att du skickat in översättningar för temat Stackable. Trevligt! Jag ska försöka få klart översättningen under dagen så att du kan börja använda temat på svenska.
Läs gärna https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ för mer information om hur vi jobbar med översättningar. Om du är intresserad av att bli översättningsredaktör för detta tema kan du gå med i den svenska Slack-gruppen (mer information finns längst upp på denna sida).
För din information: ett litet misstag du hade gjort hade kunnat sänka webbplatser:
På ett ställe skulle ordet ”on” inte översättas till svenska, utan till något av värdena ”on” eller ”off”, beroende på om ett visst typsnitt fungerar med målspråket eller inte.

Meddelande till @qriztian007 Hej, Vi…

Meddelande till @qriztian007
Hej,
Vi som håller koll på svenska översättningar ser att du börjat skicka in översättningar till https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-plugins/userswp/
Härligt.

Läs gärna https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ för att lära dig mer om hur vi jobbar med översättningar. Det hjälper dig att undvika en rad nybörjarproblem.

Observera att ett språkpaket byggs och distribueras automatiskt för tillägget, men först när åtminstone 95 % av alla strängar i själva tillägget (readme hanteras separat och utan något tröskelvärde) har översatts och godkänts.

Det går att börja använda översättningarna även innan ett språkpaket har byggts, antingen med hjälp av tillägget https://sv.wordpress.org/plugins/force-update-translations/ eller genom att på sidan för översättning av tillägget ladda hem översättningen som en .mo-fil, byta namn på filen till userswp-sv_SE.mo och ladda upp den till /wp-content/languages/plugins/

Du är varmt välkommen att gå med i den svenska Slack-gruppen genom att bjuda in dig själva via länken i sidhuvudet. Där har vi en kanal ”Translations”, i vilken du gärna får ställa frågor.

Vänliga hälsningar,
T-B

Meddelande till @martinklausen Hej, tack…

Meddelande till @martinklausen
Hej, tack för översättningarna du skickat in för tillägget profilegrid-user-profiles-groups-and-communities
När minst 95 % av strängarna i själva tillägget är översatta (och granskade/godkända) skapas ett språkpaket, så det är fortfarande en bit kvar tills dess. Om du vill börja använda din partiella översättning tidigare kan du antingen exportera de befintliga översättningarna som mo-fil, byta namn på filen till profilegrid-user-profiles-groups-and-communities-sv_SE.mo och ladda upp filen till katalogen /wp-content/languages/plugins/ eller använda tillägget https://sv.wordpress.org/plugins/force-update-translations/

Om du är intresserad av att (så småningom) få rollen översättningsredaktör för den svenska översättningen av detta tillägg (vilket innebär att dina översättningar läggs in som ”gröna” direkt) bör du gå med i den svenska Slack-gruppen och kanalen ”Translations” (länk finns längre upp på sidan) så att vi får en smidig kanal för tvåvägskommunikation.

Message to @htmlpie Hi, If…

Message to @htmlpie

Hi,
If we look at https://translate.wordpress.org/projects/wp-themes/pen/sv/default/?filters%5Bterm%5D=&filters%5Buser_login%5D=htmlpie&filters%5Bstatus%5D=rejected&filter=Filter&sort%5Bby%5D=original_date_added&sort%5Bhow%5D=desc (rejected strings submitted by you, sorted in source segment order), then we can see that you have submitted exactly the same incorrect translations several times.
The Swedish team of translation editors is small, its core consists of only three volunteers. It’s not fair that you time after time create hours of work for them by just uploading the same translation (of unclear origin) over and over. Some of your translations even seem to be machine translations.

Despite being a small team, we try to maintain a good quality level of the Swedish translations, adhering to our style guide in https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/
If you want a Swedish translation of your theme, then it would be good if you could find someone with a good knowledge of Swedish to maintain it. With current quality level, however, you’re not even getting close to 95% approved translations (which is the threshold for automatic generation of a language pack).

If you want to discuss this, feel free to get in direct contact with me via Slack (you can register via https://make.wordpress.org/chat/ )

We’ve got a Swedish Slack team, too. If you happen to know Swedish, then you can follow the instructions in the welcome notes to self-register there, too.

Hi @eliascreate It looks as…

Hi @eliascreate
It looks as if you’re eager to translate https://wordpress.org/themes/airi/ to Swedish. However, the strings you’re currently uploading have so low quality that we (the translations editor team for Swedish) think that you may be using machine translation and perhaps even don’t speak Swedish yourself.
It would be good if you could get in touch with us, for instance by joining the global Slack team for WordPress contributors via https://make.wordpress.org/chat/
and then ping me ( @tobifjellner ) or Fredrik/ @elbogen ( His name on Slack is Fredrik )

Meddeande till Joel

Hej @joelalexandersson
Kul att du gett dig på att översätta tillägget profile-builder.
Många av de översatta strängarna du lagt in skulle behöva rättas på olika sätt. För att ditt bidrag ska bli ”effektivare” (och tillägget snabbare ska kunna få en svensk översättning publicerad) vore det fint om du kunde gå med i den svenska Slack-gruppen (du bjuder in dig själv dit via https://wpsv.se/wpsv-slack/ ) och kanalen translations.

Vänliga hälsningar,
T-B, Fredrik och Johan (huvudredaktörer för den svenska översättningen av WordPress)

Meddelande till nordiskastil

Meddelande till @nordiskastil
Hej,
Jag såg att du nyligen lagt in några strängar på https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-plugins/shared-counts/
och antar att det beror på att du använder tillägget men vill att några saker som syns för allmänheten ska vara på svenska.

För att ett översättningspaket ska skapas och göras tillgängligt automatiskt behöver åtminstone 95 % av strängarna vara översatta (och godkända). Lyckligtvs finns det inte så många strängar i detta tillägg, så jag tänkte höra om du är intresserad av att försöka översätta resten också.

I https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ hittar du mer information om hur vi jobbar med översättningar till svenska och om var du kan höra av dig med eventuella frågor eller önskemål.

Det går också att ta en genväg: Om du går in i översättningen för tillägget och längst ned på sidan väljer export as .mo så får du en fil som du kan döpa om till shared-counts-sv_SE.mo och med hjälp av ftp kopiera upp till webbservern till katalogen …/wp-content/languages/wp-plugins/

Meddelande till @postmanse Vi i…

Meddelande till @postmanse
Vi i det svenska översättningsteamet ser att du har börjat bidra med översättning av
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-plugins/wp-recipe-maker
Härligt.
Vi kan göra dig till svensk översättningsredaktör för detta tillägg men ber dig först att gå med i den svenska Slack-gruppen och kanalen ”translations”. (egeninbjudan via https://wpsv.se/wpsv-slack/ )