Meddelande till @tvillingforalder Hej, Jag…

Meddelande till @tvillingforalder
Hej,
Jag ser att du har bidragit med översättningar för https://sv.wordpress.org/plugins/uni-woo-custom-product-options Härlig!

WordPress bygger helt på frivilliga insatser, så ditt bidrag är värdefullt. Men: Eftersom en typisk WordPress-installation kommer att visa strängar från ett tema och en rad olika tillägg strävar vi efter att i vissa avseenden hålla en gemensam terminologi och stil i de svenska översättningarna. När någon av huvudredaktörerna för den svenska översättningen klickar på ”reject” finns det nästan alltid ett skäl till det. Det vore bra om du kunde kolla igenom https://wpsv.se/engagera-dig/stilguide-for-oversattningar/ för att kanske bättre förstå varför vi inte släpper förbi vissa strängar (och varför du bara skapar merjobb för både dig själv och andra om du laddar upp samma översättning gång på gång).

Dessutom vore det fint om du kunde gå med i den svenska Slack-gruppen, där vi i kanalen #translations kan ge återkoppling.
Det finns två mål att sträva mot:
1. När vi ser att du håller en tillräckligt stabil nivå på översättningen gör vi dig till redaktör för den svenska översättningen av detta tillägg så att du inte behöver vänta på att någon ska granska dina strängar.
2. När minst 90 % av strängarna i tillägget är översatta (och godkända) kommer ett svenskt språkpaket att skapas för tillägget och automatiskt distribueras via sidan för uppdateringar i WordPress. (612 av 680 strängar behöver alltså ha ”grön” status.)

Efterlyses: PTE:er för svenska /Call for Swedish PTE’s

Efterlyses: översättningsredaktörer för svenska översättningar av WordPress-tillägg och -teman
English executive summary below!
För närvarande har vi över 27000 väntande strängar som översatts till svenska. För att de ska kunna börja distribueras till svenska användare av WordPress behöver strängarna granskas. Jag vill med dessa rader bjuda in dig att delta i granskningsarbetet, eftersom det enklaste och roligaste sättet att få det hela gjort är att dela upp jobbet på fler händer (och gärna låta personer som faktiskt använder ett visst tema eller tillägg ha hand om översättningen).

I listan nedan räknar jag upp några personer jag skulle vilja komma i kontakt med, då ni har bidragit med många strängar som för närvande väntar på att granskas.

Smidigaste sättet att ta kontakt är att du registrerar dig på den svenska slack-gruppen för WordPress. Du kan bjuda in dig själv dit via en speciell sida på webbplatsen wpsv.se. Väl där, gå med i kanalen #translations och säg hej.

Var inte orolig. Den som vill försöka sig på att granska och redigera översättningar får det stöd och den hjälp som behövs för att det hela ska bli bra.

Även du som är intresserad av delta i arbetet med att översätta (och granska översättningar) men inte är nämnd här är hjärtligt välkommen att komma med.

Vänliga hälsningar,
Tor-Björn Fjellner (tobifjellner)

Short version in English:
If your name was mentioned here, then the reason is that your account at some point of time has been used to submit a substantial number of strings, translated into Swedish (locale sv_SE). In order for all these translations to become approved and eventually be used by Swedish users of WordPress, we’re inviting these people to join the translation community and start helping managing translations. If you happen to know, who actually did the translations you submitted, feel free to give a comment below and/or get in touch with me on slack. My username is the same as here (i.e. tobifjellner).