Captcha Code

Adds Captcha Code anti-spam methods to WordPress forms. Forms include comments form, registration form, lost…


Vinoj Cardoza 30 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.3 Uppdaterat för 11 månader sedan

Mimi Captcha

简洁的中文验证码插件。在 WordPress 登陆、注册或评论表单中加入验证码,支持字母、数字、中文和算术形式。 Adds Captcha Code anti-spam methods to WordPress forms. Supports numbers, alphabets and…


Shuqiao Zhang 200+ aktiva installationer Testat med 6.0.5 Uppdaterat för 1 år sedan