CC Circle Progress Bar

Simple circle animated progress bar. It will Show any progress data by animation.


Harun R. Rayhan (Cr@zy Coder) 100+ aktiva installationer Testat med 3.9.40 Uppdaterat för 10 år sedan

Gallery-Circle

Plugin to show the post of the category you choose as a gallery circles with…


Gabriel Valero 10+ aktiva installationer Testat med 0.2 Uppdaterat för 9 år sedan