Clone Posts

Easily clone (duplicate) Posts, Pages and Custom Post Types, including their custom fields (post_meta)


George Pattichis 10 000+ aktiva installationer Testat med 6.4.4 Uppdaterat för 3 månader sedan