Embed Google Map

Embed Google Map is a plugin for embedding one or more Google Maps to WordPress…


Petteri Kivimäki 1 000+ aktiva installationer Testat med 4.0.38 Uppdaterat för 9 år sedan

Custom Map Coordinates

Use Google Maps with coordinates (latitude & longitude) anywhere in WordPress with help of shortcodes…


Manish Shah Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.4.1 Uppdaterat för 2 veckor sedan