Schema Default Image

Add ability to set a default Featured image for schema.org markup, an extension for the…


Hesham 1 000+ aktiva installationer Testat med 6.4.3 Uppdaterat för 3 månader sedan