WP Media Size

This adds a column in the WordPress Media Gallery list page with the filesize.


Matthew Pritchett 30+ aktiva installationer Testat med 4.7.25 Uppdaterat för 6 år sedan