Captcha Code

Adds Captcha Code anti-spam methods to WordPress forms. Forms include comments form, registration form, lost…


Vinoj Cardoza 30 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.3 Uppdaterat för 11 månader sedan