WP reCaptcha

Add Google reCaptcha to WordPress forms. Easy to add, advanced security for your forms.


WPreCaptcha.com 200+ aktiva installationer Testat med 5.8.8 Uppdaterat för 2 år sedan

Contact Form with Ajax

Create your form using a shortcode with the Google Captcha! Shortcode: [cfa_contact_form]


Faisal Alvi 10+ aktiva installationer Testat med 5.0.20 Uppdaterat för 5 år sedan