Storefront Hamburger Menu

Storefront Hamburger Menu turns the default handheld navigation into an off-screen sidebar menu with a…


WooCommerce 4 000+ aktiva installationer Testat med 4.9.25 Uppdaterat för 3 år sedan

WP Hamburger

WP Hamburger is a WordPress plugin with extensive customization possibility including font-size, font-weight, color, bullets,…


Fahad Mahmood 80+ aktiva installationer Testat med 6.2.4 Uppdaterat för 9 månader sedan