Storefront Hamburger Menu

Storefront Hamburger Menu turns the default handheld navigation into an off-screen sidebar menu with a…


WooCommerce 4 000+ aktiva installationer Testat med 4.9.23 Uppdaterat för 3 år sedan

WP Hamburger

WP Hamburger is a WordPress plugin with extensive customization possibility including font-size, font-weight, color, bullets,…


Fahad Mahmood 70+ aktiva installationer Testat med 6.2.2 Uppdaterat för 4 månader sedan