Sheets2Table

A simple to use plugin that builds an HTML table from a Google Sheet.


Tony Hetrick 60+ aktiva installationer Testat med 4.2.36 Uppdaterat för 8 år sedan

XLSXviewer

A simple method to display XLSX files in your blog.


Vincenzo Tomai Pitinca Färre än 10 aktiva installationer Testat med 6.3.2 Uppdaterat för 3 månader sedan