WP htpasswd

WP Htaccess helps you to improve the security of your site.


Matteo Candura 1 000+ aktiva installationer Testat med 4.9.20 Uppdaterat för 4 år sedan

htaccess protect

htaccess protect – Protect your wordpress login or admin pages with password.


Zoltan Laczko 1 000+ aktiva installationer Testat med 5.9.3 Uppdaterat för 5 månader sedan