SSL Mixed Content Fix

A fix for mixed content! This Plugin creates protocol relative urls by removing http +…


Steve85b 10 000+ aktiva installationer Testat med 6.1.3 Uppdaterat för 6 månader sedan