Server Status

Show server information widget in Dashboard and Network Admin Dashboard.(Currently, only RHEL is tested)


Daisuke Takahashi(Extend Wings) 40+ aktiva installationer Testat med 4.0.35 Uppdaterat för 8 år sedan

Dashboard Widget NodeQuery

Adds a widget to the Dashboard showing your NodeQuery monitored server details. Requires an API…


Steven Sullivan Ltd 10+ aktiva installationer Testat med 5.0.16 Uppdaterat för 4 år sedan